Tallinna lastehoid

       

Kohatasu ühes kuus on :

5 päeva nädalas    320 €
4 päeva nädalas    290 €
3 päeva nädalas    250 €

sellele lisandub kohal käidud päevade järgi söögitasu, mis on 3.50

Kohatasu sisaldab muusika- ja liikumistegevusi ning õppevahendeid.
Kohatasu on pidev maks, mis  garanteerib lapsele koha lastehoius. Arve täpne suurus oleneb sellest, kui mitu päeva laps lastehoius kohal käib.


Lastehoiuteenuse hüvitamise kord Tallinnas

  • Lapsel ja vähemalt ühel lapsevanemal peaks olema Tallinna sissekirjutus
  • Vanemahüvitis on lõppenud
  • Laps ei käi veel munitsipaal- või era lasteaias, kuid võib olla nende nimekirja järjekorras
  • Laps peab käima päevahoius, millel on tegevusluba
  • Õigusaktid ja rohkem informatsiooni leiate http://www.tallinn.ee/Lapsehoiuteenuse-huvitamine