Lastekeskusest

        

Kes me oleme?
Oleme Laste Õue Loovuskeskus OÜ, mis loodi 2014. aasta suvel eesmärgiga pakkuda vanematele õue lastehoiu teenust, eesti keele õpet muukeelsetele lastele ja lastele huviringi tegevust. Oleme suunanud oma tegevuse nii lastele kui ka vanematele.

Miks õuelasteaed - Õue lastehoid?
Õuelasteaedade suurim väärtus on vahetu side loodusega. Just seda, et me ei vaata liblikat pildi pealt, vaid läheme õue teda otsima.
Rohke värskes õhus viibimine aitab ennetada väikelaste tervisega seotud riske ning on väga soodne laste arengule. Need lapsed on rahulikumad ja keskendumisvõimelised. Nendel lastel ei ole kunagi igav. Tegelikult lastele meeldib õues tegutseda, kui vaid seda veidi oskuslikult suunata. Õuelasteaedade pedagoogika eripäraks on toetumine põhimõttele, et õues tehakse kõiki tegevusi. Kõigi meeltega loodusest saadav vahetu kogemus soodustab teadmiste kinnistumist, seoste loomist ja tegelike oskuste kujunemist. See pole võrreldav raamatust loetuga.

Kuidas tagatakse õuelasteaias laste turvalisus?
  • Õuelasteaia rühmas on tavaliselt vähem lapsi. Nii tagatakse rahulik ja sõbralik õhkkond ja õpetajal on oma rühmast hea ülevaade.
  • Õuelasteaias on oluline, et reeglid oleks eelnevalt paika pandud, veel parem kui seda tehakse koos lastega ühiselt. Tuleb veenduda, et lapsed neist aru saavad ja kinni peavad. Õpetatakse riskidega toime tulema, mitte ei hoita riskidest mööda.  Lapsi õpetatakse riske ära tundma, neid hindama ja oma võimeid hindama.
Õuelasteaedades tohivad lapsed sageli puude otsas ronida, kuid reegel on, et neid ei aidata selle juures. Põhjuseks see, et laps õpiks ise tunnetama oma võimeid. Õpetaja roll on tagada, et ronitav puu oleks ohutu ja laps tegutseks oma võimete piires.
  • Õuealade piirid on kokkulepetega kindlaks määratud ja kehtib reegel, et lapsed ei lahku ilma loata õpetaja vaate- ja kuuldeulatusest.
  • Sageli tehakse õuelasteaedades ka lõket, mis jahedate ilmade korral pakub sooja ja võimaldab lastel õppida vastutustunnet, kuid ka tulega seotud riske ja turvalisuse nõudeid. Sama kehtib ka avatud veekogude juures mängimise puhul, kus on äärmiselt oluline, et lapsed ei oleks kunagi ilma väljaõppinud täiskasvanu järelvalveta.
Teadlikkus ja piisavad teadmised loodusest saavad tekkida vahetu kogemuse kaudu. Tähtis on see, et põhireeglites on kokku lepitud ja lastel on sisemine veendumus, et neist on oluline kinni pidada

Kas õues ollakse igasuguse ilmaga?
Põhimõtteliselt ollakse õues iga ilmaga ja rõõmustatakse võimaluste üle, mida erinevad ilmaolud pakuvad. Kindlasti tuleb aga arvestada, et lastel ei oleks külm ega palav. Märjaks saanud riided tuleb  varukomplekti vastu vahetada. Õuesoleku kestus pakasega sõltub laste soovidest ja eeldab õpetaja erilist tähelepanelikkust ning vastutust. Pakaselised ilmaolud ei ole iseenesest õuemineku takistuseks.Küll aga õige riietuse puudumine. Esimeseks kihiks otse naha vastas võiks olla meriinovill, mis hoiab sooja ka siis kui laps higistab. Teine kiht võiks olla puuvillakiht, siis villakombekas.
 Rohke viibimine ja liikumine värskes õhus iga ilmaga tugevdab immuunsüsteemi ja muudab lapsed külmetuste suhtes vähem vastuvõtlikeks.

Millistes riikides on õuelasteaedu?
Õuelasteaiad on levinud üle maailma juba aastakümneid. Esimene teadaolev õuelasteaed rajati Taanis 1950ndatel. Eriti laialt levinud ja populaarsed on need Rootsis (al 1957), Soomes (al 1979 – kaasatud on ca 100 000 last ja 6000 õpetajat), Norras, Austrias ja Saksamaal (al 1968).   Saksamaal on 2012.a seisuga õuelasteaedu enam kui 1000.
Õuelasteaiad tegutsevad ka Leedus, Tšehhis, Suurbritannias, Hispaanias, USA-s, Koreas, Venemaal, Mehhikos…

Kas õuelasteaia lapsed on kooli minnes ka koolivalmis?
Teiste riikide kogemus näitab, et õuelasteaia lapsed on kooliks keskmisest paremini ettevalmistunud ning saavad ka hiljem koolis paremini hakkama. Õuelasteaia lapsed töötavad koolis keskmisest paremini õppetöös kaasa, on motiveeritumad ja parema keskendumisvõimega, tõusevad esile heade sotsiaalsete kompetentside ning motoorsete ja kunstiliste võimete poolest. Lapsed saavad õuelasteaiast kaasa kõrge vastutustunde, iseseisvuse ja individuaalsuse – need omadused toetavad last ka tema kooliteel.

Kui soovid meie ettevõtmist rahaliselt toetada, siis oleme selle eest väga  tänulikud!

Laste õue Loovuskeskuse OÜ arvelduskonto number on: EE642200221059974678

Annetusi kasutame õuelasteaia teavitustööks ja Rocca Al Mare piirkonnas uue õuehoiu loomiseks.